NAJDETE NÁS:

Casa dom Inácio de Loyola

Casa dom Inácio de Loyola (Dům sv. Ignáce z Loyoly) je duchovní léčebné centrum v Abadiânia ve střední Brazílii, založené před více než 40 lety. Je místem lásky a uzdravení, je největším duchovním léčebným centrem na světě a nachází se v malé vesničce ve vnitrozemí Brazílie. Casa sedí na křišťálové desce o průměru 270 mil. Léčení entit z Casy není omezeno časem a prostorem, ani přítomností jakéhokoli lidského guru nebo média. Duchové v Casa spolupracují s kýmkoli, kdo je připraven se s nimi spojit, požádat o pomoc ve všech oblastech našeho života. Bezpočet lidí během jeho fungování dosáhl zjevně zázračných uzdravení - z rakoviny, AIDS, paraplegie, slepoty a mnoha dalších vážných nebo zdánlivě "nevyléčitelných" fyzických a duševních nemocí a to i přes to, že léčitel Božský John zde není v současné době fyzicky přítomen. Stejně jako většina podobných léčitelů je po většinu svého života persekuován, a tak i nyní je nespravedlivě obviněn z nesmyslných trestných činů, vyšetřován státní policií a omezen na osobní svobodě. Energie vyšších bytostí ze světla tím spíše přidaly na své intenzitě a uzdravující terapie a procesy jsou ještě mnohem silnější, než kdy před tím.

Můžeme potvrdit, že se tam lidé uzdravují opravdu ze všech nemocí, i z těch nejtěžších a podle západní medicíny nevyléčitelných. A to někdy dokonce během několika dní. Ne každý člověk se může uzdravit (viz níže).

Léčivé energie na tomto místě totiž neuzdravují fyzické tělo, ale naše energetická těla (duševní, duchovní, emocionální, ...), které mi nevidíme (tedy většina lidí). Pakliže jsou tato těla nemocná, plné negativních a nezpracovaných emocí, různých bloků, mylných vzorců, negativních energií, karmických zátěží apod., odrazí se to vždy jako nějaká nemoc ve fyzickém těle. Pokud ale za pomocí těchto léčivých energií uzdravíme duševní a emocionální těla, nemoc odejde i z fyzického těla. Někteří léčitelé umí s touto energií pracovat i mimo toto místo a účinky léčby jsou úplně totožné. Určitě jste již o takových zázračných léčitelích slyšeli i v Čechách. 

Nesmíme ale zapomenout, že vše musí být v rovnováze. Tedy i zdraví fyzické a duševní. Nelze tedy jen čistit naše duševní a emociální těla prostřednictvím takovýchto léčivých energií. A myslet si, že pak nemohu nikdy onemocnět. Ale i fyzické tělo musíme očišťovat a starat se o něj s největší péčí. Pokud fyzické tělo bude v kondici a očištěné duše se v něm budou cítit dobře, to se pak pozitivně odrazí právě v duševním těle. Takže ani pobyt v Abadiánii nemusí být vše spásný, pokud budeme mít úplně zdevastované a zanesené fyzické tělo. Pak se zdravotní problémy mohou velmi rychle vrátit. Prostě vše musí být v rovnováze. Pokud tedy očistím duševní tělo, potřebuji očistit i to fyzické. Rovněž se nesmíme vrátit ke starému způsobu života, které nám způsobilo všechny ty energetické a emoční problémy v našem těle. I pak se nemoc pravděpodobně vrátí, protože duševní a emociální těla opět onemocní.

Většina lidí si ale během pobytu v Abadiánii a v důsledku uzdravení uvědomí spoustu věcí, změní myšlení a způsob života, pocítí ohromný vděk a lásku. Těmto lidem se nemoc již nevrátí a uzdravení je trvalé.

V dnešní době je velice těžké cestovat po světě, natož do Brazílie. Nemusíte ale zoufat. Ty samé bytosti, které léčí v Casa dom Inácio de Loyola v Abadiânia v Brazílii, léčí i prostřednictvím křišťálové postele. V jejich dimenzi neznají ani prostor, ani čas. Mohou být prakticky všude a pořád, a léčení a pomoc potřebným jim přináší nesmírné duchovní naplnění.